Les abelles i altres insectes són vitals per a la producció mundial d’aliments, ja que pol·linitzen tres quartes parts de tots els cultius. Però durant l’última dècada, la població d’abelles s’ha desplomat a nivell mundial.

Una de les causes més grans d’aquest fenomen és l’exposició als plaguicides agrícoles, a través d’insecticides, herbicides, fungicides i altres toxines sintètiques utilitzades en l’agricultura industrial.

Els neonicotinoides, una classe àmpliament utilitzada d’insecticides, són especialment perjudicials per a les abelles de mel. Els neonicotinoides es poden aplicar no només com a esprai, que és tòxic per a tots els insectes, sinó també com a recobriment de les llavors. Quan les llavors es tracten amb neonicotinoides, la toxina es transfereix al teixit vegetal i està present en el nèctar i la saba de la planta, que les abelles utilitzen per alimentar-se.

L’ús d’aquests productes químics s’ha relacionat amb extincions de la població d’abelles a gran escala. Tant és així que la Unió Europea va aprovar el passat mes d’abril el seu ús. S’espera que aquesta prohibició entri en vigor a finals del 2018, moment en el qual els neonicotinoides només es podran utilitzar en hivernacles tancats. Aquesta resolució és un pas endavant però no del tot completa, ja que els neonicotinoides utilitzats en hivernacles s’acabaran filtrant a les aigües subterrànies i acabaran a parar en els rius i mars, on poden danyar greument la vida aquàtica.

Els pesticides no són les úniques pressions sobre les poblacions d’abelles procedents de l’agricultura. Les abelles necessiten una diversitat de plantes a partir de les quals recopilar suficient pol·len i nèctar. L’agricultura intensiva disminueix aquesta diversitat i com a conseqüència la qualitat dels nutrients que les abelles mengen. S’ha comprovat que quan les abelles tenen una alimentació pobre viuen menys anys.

Abella pol·linitzadora

 

L’agricultura ecològica com a solució

L’agricultura ecològica protegeix i dona suport a la salut de les abelles de dues maneres:

  • Menys exposició a productes químics tòxics: els estàndards agrícoles orgànics prohibeixen en gran mesura als agricultors ecològics l’ús de plaguicides sintètics i requereixen que utilitzin tècniques integrades de gestió de plagues en lloc de confiar exclusivament en plaguicides.
  • Protecció de l’hàbitat natiu de l’abella i la seva biodiversitat: els productors ecològics estan obligats a gestionar les seves explotacions d’una manera que mantingui i millori els recursos naturals. Els camps de cultiu ecològic tendeixen a tenir un paisatge més divers amb més flors per recolzar i alimentar les abelles.

Cada vegada que adquireixes un producte ecològic dones suport a la salut dels pol·linitzadors.

 

Camp de bledes d’agricultura ecològica

Molsa és la primera cooperativa de supermecats BIO de Catalunya. Totes les nostres botigues tenen una secció de fruites i verdures ecològiques, i això ens fa feliços. La majoria de les nostres fruites i verdures venen de la cooperativa d’agricultura ecològica Hortec. Hortec es va crear l’any 1991 i va ser la primera i única cooperativa de Catalunya que va reunir productors d’agricultura ecològica de manera exclusiva. La cooperativa reuneix 18 pagesos de 10 comarques catalanes diferents. Això dóna la possibilitat de conrear espècies diferents, aprofitant els avantatges de cada clima i tipus de sòl. La major part dels pagesos són mitjans i petits, amb sistemes de producció ecològica poc mecanitzats i amb volums de producció relativament petits, perfectes pels pol·linitzadors. La superfície que conreen tots plegats està al voltant de les 100 hectàrees.