Ajuda’ns a fer créixer el nostre rusc! 
Hem emès 200 títols participatius de 500 euros cadascun per poder finançar la construcció de la nostra botiga online.
Ens ajudes?

 

 

De l’1 de març al 15 d’abril, compra títols participatius per un valor de 500 euros per títol i ajuda’ns a ampliar el nostre rusc construint la nostra botiga online!

 

Convocatòria oberta de l’1 de març al 15 d’abril

Formulari de subscripció: www.molsa.bio/participa


Per què participar-hi?
 • Ens ajudaràs a finançar el llançament de la nostra botiga online. Això ens permetrà poder oferir productes ecològics de gran qualitat i respectuosos amb el medi ambient a més persones.
 • Si ja ets client, podràs gaudir d’un servei addicional: podràs comprar per Internet quan no puguis venir a la botiga. En una primera fase, podràs fer la compra online i rebre-la a casa i, en una segona fase, la podràs recollir a la botiga si així ho desitges.
 • Rebràs uns interessos més alts que si tinguessis els diners al banc. Per cada títol participatiu comprat, obtindràs uns interessos del 5% anual durant 4 anys*. Et farem arribar l’import corresponent als interessos anuals guanyats en una targeta regal que podràs gastar a qualsevol botiga Molsa**.

Informació tècnica

Amb l’objectiu de finançar el projecte de comerç online de la Cooperativa Molsa es proposa l’emissió de títols participatius, tal com estableix l’article 77 de la llei de cooperatives de Catalunya, sota les següents condicions:

 • Import màxim de l’emissió: 100.000 € mitjançant l’emissió de 200 títols participatius de 500 € de valor nominal cadascun.
 • Els títols són de caràcter nominatiu, destinats a persones físiques i jurídiques, amb circulació restringida, ja que per ser transmesos necessiten la concurrència del cedent, del cessionari i el vistiplau de l’obligat en el títol. La transmissió dels títols es podrà produir per mortis causa i per actes inter vivos. En aquest últim cas, en qualsevol moment de la vigència del títol, la persona titular podrà transmetre el(s) seu(s) títol(s) a un tercer adquirent, sempre que comuniqui la seva intenció al consell rector de la cooperativa emissora del títol amb trenta dies hàbils d’antelació a la data que hagi de ser efectiva, indicant la identitat de la persona sòcia adquirent i les condicions de la transmissió, que necessàriament s’haurà d’efectuar pel mateix import que van ser adquirits al cedent.
 • Un cop la cooperativa hagi donat conformitat a l’operació i aquesta s’hagi fet efectiva d’acord amb les formalitats corresponents, la cooperativa inclourà el nou adquirent en el Quadre de Registre de Titulars dels Títols de la present emissió.
 • La subscripció del títol no dona dret a assistir a l’assemblea general de la cooperativa.
 • No s’estableix un límit de nombre de títols per persona física i/o jurídica.
 • Venciment: 4 anys.
 • Retorn del principal: en finalitzar el termini de 4 anys es retornarà el capital mitjançant transferència bancària.
 • No es poden amortitzar anticipadament abans del venciment.
 • Tipus d’interès: 5% anual.
 • Pagament de l’interès: es farà un pagament anual amb una targeta de compra pel valor dels interessos, un cop descomptada la retenció corresponent, amb la qual es podrà adquirir productes a les botigues de la Cooperativa Molsa.
 • Període per fer la subscripció dels títols: de l’1 de març del 2020 al 15 d’abril, amb la possibilitat de pròrroga si un cop finalitzat el període no s’han subscrit tots els títols emesos.

* Els interessos tenen una retenció d’IRPF, actualment del 19%.

** La targeta regal no té límit de caducitat. L’import es pot gastar a qualsevol botiga Molsa, inclosa la botiga online quan estigui en funcionament.