Amb l’inici del mes de setembre hem volgut llançar una campanya molt especial per tal que els clients i clientes de les nostres botigues i seguidors i seguidores de Molsa pugueu participar en el sorteig d’un cupó de compra valorat en 500 €! La persona guanyadora podrà gastar el cupó quan vulgui (no hi ha caducitat), amb el número de compres que vulgui només a la botiga online de Molsa www.botigaonline.molsa.bio.

Què has de fer per participar?

Compra a Molsa Online de l’1 al 30 de setembre. Cada tiquet de compra és una oportunitat de guanyar. Com més compres online facis durant el mes de setembre, més oportunitats!

El dia 1 d’octubre posarem en una porra digital tots els tiquets de compra que s’hagin fet a Molsa Online durant el mes de setembre i de manera aleatòria n’escollirem un. La persona que hagi fet la compra corresponent al tiquet de compra escollit guanyarà el cupó de 500 euros. Farem servir l’aplicació Easypromos per escollir el tiquet guanyador de manera aleatòria. El dilluns 4 d’octubre anunciarem la persona guanyadora.

 

Què podràs comprar amb el cupó?

A la botiga online de Molsa tenim més de 2.000 referències bio. Fem entregues de producte sec a tot Catalunya i de producte refrigerat a Barcelona ciutat i l’Hospitalet de Llobregat.

Té límit de caducitat el cupó?

No. No té caducitat.

Es poden gastar els 500 € en vàries compres?

La persona guanyadora podrà gastar el cupó en tantes compres com vulgui, sense límit. No cal gastar-lo de cop en una sola compra.

 

Col·laboradors

​Aquest super regal és possible gràcies a la col·laboració de més d’una vintena d’elaboradors fantàstics que treballen amb nosaltres dia a dia i fan possible que puguem oferir els millors productes ecològics.

Logos de les empreses que han col·laborat en el sorteig de Molsa del cupó de compra de 500 euros.

 

Col·laboradors:

 

Bases legals

1.- Entitat organitzadora

La cooperativa Rebost Molsa SCCL amb domicili social al Carrer Padilla, 264 local 2; 08025 Barcelona amb CIF F25822412, organitza un CONCURS denominat “CUPÓ 500 EUROS”.

2.- Objecte i mecànica del concurs

Els participants són convidats a comprar a la botiga online de Molsa durant el període 1 de setembre – 30 de setembre. Cada tiquet de compra formarà part del sorteig. Per tant, quants més tiquets de compra més possibilitats de guanyar. Una persona que hagi comprat 4 vegades a la botiga online de Molsa durant el mes de setembre tindrà 4 oportunitats de guanyar.

Es sortejarà un cupó de compra valorat en 500 euros entre totes les persones que hagin comprat a Molsa Online durant el període mencionat.

3.- Durada i Àmbit

L’activitat es desenvoluparà en zona geogràfica de Catalunya.

La data de començament del concurs serà el 1 de setembre de 2021 i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2021.

4.-Requisits per participar

Podran participar en el concurs totes les persones físiques majors de 18 anys amb residència a Catalunya que hagin comprat a la botiga online de Molsa durant el període establert (1-30 setembre 2021)

5.- Selecció del guanyador / guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

De tots els tiquets de compra generats durant el mes de setembre, se n’escollirà un a l’atzar a través de la plataforma https://www.easypromosapp.com/

Si no s’aconsegueix contactar amb la persona guanyadora en un termini de 20 dies des del primer intent de contacte, o aquesta renunciés al premi, es procedirà a seleccionar un nou guanyador, perdent l’anterior guanyador el seu dret a reclamar el premi. El primer intent de contacte serà el dia 4 d’octubre.

Així mateix, es comunicarà el nom del guanyador a les xarxes socials de Molsa un cop finalitzada la promoció el dia 4 d’octubre.

El guanyador/a rebrà un codi promocional especial per valor de 500 euros que podrà fer servir quan compri a la botiga online de Molsa sense límit de caducitat. Quan el client o clienta faci una compra haurà d’introduir aquest codi. Si no gasta la totalitat dels 500 euros es generarà automàticament un nou cupó o codi i s’enviarà al client/a un email on se l’informarà que li resten X€ per consumir i el nou codi del cupó. Si quan utilitza el segon cupó tampoc el gasta tot es generarà un tercer i així fins a arribar a 0 €.

6.- Premi

Cupó de compra valorat en 500 euros.

7.- Reserves i limitacions

S’entén, a títol enunciatiu però no limitador, que es produeix frau, quan es detecta el suposat ús d’aplicacions independents a la pàgina web; la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats.

La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.

Rebost Molsa SCCL queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

Rebost Molsa SCCL es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs.

Rebost Molsa SCCL exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet.

Rebost Molsa SCCL es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del concurs quan hi hagi una causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma en que recullen les presents bases.

Rebost Molsa SCCL es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

Així mateix, Rebost Molsa SCCL queda exempta de tota responsabilitat si es dóna algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

8.- Protecció de dades

Les dades subministrades pels participants seran tractats confidencialment i recopilats en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent Rebost Molsa SCCL titular i responsable d’aquest fitxer.

Rebost Molsa SCCL garanteix el compliment íntegre de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals recollides en el present concurs, en especial pel que fa a l’atenció del exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.

9.- Acceptació de les bases

La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents Bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència d’això, Rebost Molsa SCCL quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.