🐝  El 20 de maig és el Dia Mundial de les Abelles, un dia per celebrar i conscienciar sobre la importància d’aquests increïbles pol·linitzadors a les nostres vides. En aquesta ocasió especial, aprofundim en el paper crucial que juguen les abelles i les papallones en els nostres ecosistemes i entenem com les nostres eleccions, especialment la compra d’aliments ecològics, poden tenir un impacte significatiu en la seva protecció.

 

El brunzit de les abelles i les papallones

Les abelles, papallones, borinots i altres no són només belles criatures; són pol·linitzadors vitals que asseguren la reproducció de les plantes i la supervivència d’innombrables espècies.

Sabies que els insectes pol·linitzadors són importantíssims per al bon funcionament dels ecosistemes terrestres? Quasi el 90% de les plantes amb flors depenen d’ells per transferir el pol·len i assegurar la seva reproducció. La pol·linització és un pilar ecològic clau que té un impacte enorme en la producció de recursos necessaris per a un munt d’espècies, i també influeix molt en la configuració dels paisatges que admirem i gaudim.

Però no només això, la pol·linització que fan aquests insectes també és essencial per a l’agricultura, i això significa que influeix directament en el nostre menjar. El 75% de les principals plantes cultivades al món necessiten insectes per garantir la quantitat, la qualitat i l’estabilitat de les collites. I això té un valor econòmic encomiable, encara que sovint no se’n parla prou.

Segons la Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics de les Nacions Unides, la pol·linització dels cultius a nivell mundial té un valor econòmic estimat entre els 235 i els 577 mil milions de dòlars anuals. No és broma!

Els insectes pol·linitzadors no només ens fan guanyar diners, sinó que també enriqueixen la nostra dieta. Amb els seus serveis pol·linitzadors, tenim més varietat de menjars i rebem tots els nutrients essencials per a una bona salut. Vaja, que contribueixen al nostre benestar general. Tenen un paper tan important que fins i tot se’ls considera espècies bandera i es fan servir com a indicadors per avaluar la qualitat ambiental dels nostres entorns naturals.

 

Els pol·linitzadors a Catalunya

Papallona monarca.

En el context català, les papallones són l’únic grup d’insectes pol·linitzadors del qual tenim dades de població. Aquí tens la primicia, i no és bona: durant les últimes tres dècades, s’han estat controlant un munt de poblacions de papallones a Catalunya, Andorra i les Illes Balears mitjançant l’Esquema Català de Monitorització de Papallones (CBMS) i s’han notat descensos en un 70% de les espècies. Vaja, que aquestes troballes confirmen les tendències mundials: les papallones, igual que les abelles, s’enfronten a moments difícils.

I és que a Catalunya i a tot Europa, s’han vist disminucions significatives d’espècies associades als espais oberts. Les papallones que estimen els prats i les praderies han caigut més dràsticament en comparació amb les seves amigues que viuen al bosc.

 

Causes del declivi de papallones i abelles a Catalunya i al món

Camp de monocultiu convencional.

 

La principal causa del declivi de les poblacions dels pol·linitzadors a Catalunya i al món és l’agricultura convencional. I és que  l’ús de pesticides en l’agricultura moderna suposa una greu amenaça per a les abelles, les papallones, els borinots i la resta d’amics pol·linitzadors. Aquests productes químics, dissenyats per controlar les plagues, sovint tenen conseqüències no desitjades, perjudicant no només les plagues objectiu, sinó també els nostres estimats pol·linitzadors. Els efectes tòxics dels pesticides pertorben els seus cicles reproductius, perjudiquen les seves capacitats d’alimentació i debiliten la seva salut general.

L’escena agrícola va experimentar una gran transformació els anys 50 amb la “Revolució Verda”. Però atenció, la “Revolució Verda” no és gens “verda” i és que té com a objectiu impulsar la producció al màxim. A això s’anomena intensificació agrícola, on s’aprofiten al màxim les terres utilitzant maquinària pesada, ampliant les zones de conreu, afavorint els camps de cultiu individual i utilitzant fertilitzants química i pesticides.

Però aquí està la cosa, aquesta intensificació té un cost. Fa que hi hagi una desaparició dels marges del camp i dels hàbitats seminaturals, cosa que significa menys flors i llocs de nidificació per als nostres amics pol·linitzadors. És com un trencaclosques on tot comença a semblar igual a nivell de paisatge, donant lloc a menys diversitat i menys connexions entre hàbitats. I això no és una bona notícia per a la biodiversitat. I l’ús de productes químics provoca un augment de substàncies tòxiques al medi ambient.

La intensificació significa, doncs, més fertilitzants químics i pesticides, rotacions de cultius més senzilles, menys tipus de cultius i moltes alteracions del sòl. I endevina què? Aquests canvis afecten les flors silvestres que acullen els nostres camps. La cobertura i la diversitat de les comunitats florals tenen un impacte, i això significa menys nèctar i pol·len per a les abelles i les papallones. Per no mencionar els pesticides fumigats a cel obert i la mort dels pol·linitzadors per toxificació per pesticides.

 

Aliments ecològics: una opció amigable per a les abelles i les papallones

Pomes ecològiques.

 

Escollir aliments ecològics és una manera poderosa de donar suport al benestar de les abelles i les papallones. Les pràctiques d’agricultura ecològica prioritzen mètodes naturals i sostenibles que minimitzin o eliminen l’ús de pesticides nocius. Els camps ecològics aposten en gran mesura per la rotació de cultius i l’augment de la biodiversitat amb marges silvestres. En apostar pels productes ecològics, creem un entorn més segur per a aquests pol·linitzadors i contribuïm a la preservació dels seus hàbitats.

 

Tenir un impacte mitjançant les nostres eleccions com a consumidors

Cada vegada que seleccionem aliments ecològics, enviem un missatge al mercat. La demanda de productes ecològics anima més agricultors a adoptar pràctiques favorables a les abelles i les papallones. Donant suport a l’agricultura ecològica, promovem un canvi cap a mètodes d’agricultura sostenibles que prioritzin la salut tant dels consumidors com del medi ambient.

 

Adhesió al Moviment

Molsa Sagrada Família, secció de fruita i verdura ecològica.

 

Tots podem contribuir al benestar de les abelles i les papallones fent accions senzilles però impactants. A més d’escollir aliments ecològics, podem crear horts respectuosos amb els pol·linitzadors, evitar l’ús de pesticides als nostres propis jardins i donar suport a les iniciatives locals que promouen la conservació dels pol·linitzadors.

Conclusió

En aquest Dia de les Abelles, celebrem l’increïble treball de les abelles i les papallones mentre pol·linitzen incansablement el nostre món. Adoptant els aliments orgànics i conscienciant sobre la seva importància, podem garantir un futur millor per a aquests pol·linitzadors vitals. Unim-nos per salvar les abelles i les papallones, protegir els nostres ecosistemes i assegurar un planeta sostenible i pròsper per a les generacions futures.

 

Reflexionem i FEM! És hora d’actuar.
🚩 Juntes i junts, fem la Rebiolució!
www.rebiolucio.bio

 

 


Font: https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/observatori-patrimoni-natural-biodiversitat/polinitzadors/Polinitzadors-silvestres-catalunya.pdf